پلیس دبی از تصویربرداری سه بعدی استفاده می کند

اداره علوم قانونی الکترونیکی در پلیس دبی از آغاز استفاده از فناوری تصویربرداری سه بعدی برای شناسایی افراد و عکسبرداری خبر داد.

 

مهندس متخصص سرهنگ دوم راشد احمد لوتاه، مدیر اداره علوم قانونی الکترونیکی اظهار داشت که پلیس
دبی موفق به استخراج تصاویر از کلیپ های ویدئویی شخصی که هویت وی جویا می شود شد.

 

سرهنگ دوم راشد توضیح داد که پلیس دبی با استفاده از برنامه ها تصویربرداری سه بعدی و برخی از مواد
شیمیایی سبک
، توانست شواهد را استخراج و داده ها را از دستگاه های آسیب دیده بازیابی کند.

 

 با توجه به اینکه برنامه های مدیریت به دلیل سرعت فناوری و به روزرسانی نرم افزار، به صورت دوره ای
و مداوم به روز می شوند.

 

مدیر اداره علوم قانونی الکترونیکی خاطرنشان کرد که مدیریت شواهد الکترونیکی به ۶ بخش اصلی تقسیم
شده و به تمام مواردی که از تلفن، رایانه لوحی، کامپیوترها و یا دوربین های استفاده می شود، رسیدگی می کند.

 

با اشاره به اینکه همه دستگاه ها مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت پاک شدن مکالمه ها و داده ها،
از برنامه ها برای اثبات ارتباط دستگاه با شماره حساب یا ایمیل استفاده می شود که ارتباط آن با موضوع را
نشان می دهد.

 

شایان ذکر است که پلیس دبی یکی از اولین آژانس های دولتی در خلیج عرب است که دپارتمان تخصصی
برای بررسی صدا
و ضبط در سال ۲۰۰۰ تأسیس کرد. سپس این بخش به زیرمجموعه ای تبدیل شد که بسیاری
از بخشها را شامل می شود.

You might also like