“فدراسیون جودوی امارات” در “ورزش برای ايجاد صلح” شرکت می کند

محمد بن ثعلوب الدرعی، رئیس فدراسیون جودوی امارات متحده عربی، سفیر فدراسیون بین المللی جودو برای صلح و تسامح، در جشنواره جهانی جوانان مجازی شرکت کرد.
جشنواره مجازی دیروز، ۲۴ نوامبر، از طریق فناوری ارتباط تصویری، تحت عنوان “ورزش برای ايجاد صلح” برگزار شد.

 

در طول بحث ها برگزار شده از راه دور، برنامه جودو برای صلح معرفی شد که با هدف ترویج ارزش های صلح و همزیستی در سراسر جهان ایجاد شد.

 

فلسفه جودو برای صلح، که در اصول اخلاقی آن پذیرفته شده است، همچنین تحت شعار اعلام شده
“کمک متقابل و رفاه” مورد بحث قرار گرفت.

 

رئیس فدراسیون جودوی امارات در سخنرانی خود در این کنفرانس تأکید کرد که ورزش و فعالیتهای
رقابتی و جسمی ابزاری قدرتمند برای حل منازعات و ایجاد جوامع بهتر است.

 

عالیجناب بن ثعلوب الدرعی همچنین اضافه کرد که  با توجه به ورزش های رزمی به عنوان یکی از ورزش
های نجیب المپیک، جودو از نظر آموزش و پرورش و حمایت از توسعه اجتماعی، پیشگام است.

 

وی تاکید کرد که جودو همچنین به تقویت وسایلی کمک می کند که مسائل را برطرف می کنند،
تحریفات اجتماعی را برطرف می کنند و به مردم در زندگی مشترک کمک می کنند.

 

به نوبه خود، ماریوس فایزر، رئیس فدراسیون بین المللی جودو، تأیید کرد که پیام “جودو برای صلح” به تحکیم روابط همکاری بین مردم مختلف کمک کرده است.

You might also like