رئیس امارات ۶۲۸ زندانی را به مناسبت روز ملی آزاد می‌کند

والاحضرت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی، به مناسبت روز ملی امارات ۶۲۸ زندانی را  آزاد می ‌کند.

زندانیانی که آزاد شده اند افرادی هستند که در موارد مختلف به مجازات محکوم شده اند و همچنین
شیخ خلیفه اطمینان داشت که در اجرای این احکام جریمه هایی که برای آنها تعیین شده است پرداخت می شود.

این هدیه عالی اعلام شده از طرف والاحضرت شیخ خلیفه، رئیس امارات و حاکم ابوظبی، در چارچوب
اقدامات بشردوستانه امارات متحده عربی است.

شایان ذکر است که ابتکارات همه حاکمان امارات متحده عربی مبتنی بر ارزشهای گذشت و تحمل است و
به آنها فرصت تغییر برای بهتر را می دهد.

هدف از این ابتکار عمل برای آزادی زندانیان در امارات متحده عربی فرصتی تازه برای شروع کار است.

این تصمیم با هدف تشویق زندانیان برای مشارکت مثبت در زندگی به گونه ای است که در خانواده و جامعه آنها منعکس شود.

و به منظور پیوستن مجدد این افراد به خانواده بعد از توانبخشی مجدد آنها برای ادغام مجدد در زندگی عادی است.

تصمیم شیخ خلیفه شامل این بود که ۶۲۸ زندانی دوره های آموزشی را با هدف بازپروری مجدد قبل از
ادغام با جامعه امارات متحده عربی طی می کنند.

You might also like