مرکز “ترندز” نظرسنجی در مورد تأثیر کووید-۱۹ ترتیب می دهد

سازمان ملی مدیریت اضطراری، بحران و حوادث با همکاری مرکز ترندز برای تحقیقات و مشاوره اعلام کردند که یک نظرسنجی در افکار عمومی با هدف آگاهی از دیدگاه ها و برداشت های جامعه امارات در مورد اثرات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی ویروس کرونا انجام شده است.

این نظرسنجی از ۲۸ ژوئیه تا ۱۱ آگوست انجام خواهد شد.

این نظرسنجی به زبان های عربی، انگلیسی و اردو در دسترس است تا اعضای جامعه بتوانند در آن شرکت کنند ، در لینک : http://trendsresearch.org/trends-survey/

 

نظرسنجی مرکز ترندز به چند محور تقسیم می شود:

 

محور اول: میزان دانش شرکت کنندگان را در مورد ماهیت اقدامات پیشگیرانه ای که دولت برای مقابله با كرونا انجام می دهد، اندازه گیری می کند.

محور دوم: محور دوم به تأثیرات اجتماعی همه گیر کووید-۱۹ بر اعضای جامعه، زندگی اجتماعی و خانوادگی خود، نظر ♦ آنها در مورد کار از راه دور و آموزش از راه دور متمرکز است.

محور سوم: هدف از این کار شناختن نظرات پاسخ دهندگان در مورد نحوه برخورد مقامات رسمی با ویروس کرونا و خدمات پزشکی و درمانی ارائه شده توسط دولت است.

محور چهارم: محور چهارم به منظور اطلاع از تأثیر همه گیر در فرصت های شغلی و ارزیابی آنها از اقدامات انجام شده از سوی دولت مانند بازگشایی برخی فعالیت ها، خدمات و امکانات، ادامه سترون سازی، آموزش از راه دور و نماز در مساجد است.

You might also like