داوطلب برای بشریت .. کمپین داوطلبانه واکسن کووید-۱۹ در امارات

با بدتر شدن همه گیر کرونا “کووید-۱۹” و گسترش آن در سراسر جهان، امارات متحده عربی درمان جدیدی را ابداع کرد و کمپین داوطلب برای بشریت را راه اندازی کرد.

  • شروع مرحله سوم آزمایشات بالینی واکسن اماراتی

توافق نامه همکاری بین شرکت چینی سینوفارم و G42 به منظور انجام کارآزمایی بالینی جهانی برای مرحله سوم واکسن کرونا در امارات با مشارکت ۱۵۰۰۰ داوطلب از اقوام مختلف طی هفته ها و ماه های آینده منعقد شد.

این توافق نامه با هماهنگی با شرکت خدمات بهداشتی ابوظبی “صحه” و زیر نظر وزارت بهداشت و حفاظت از جامعه و بخش بهداشت ابوظبی منعقد شده است.

 

  • مراحل آزمایش واکسن جدید بر روی داوطلبان
داوطلب برای بشریت
یکی از داوطلبان در کارزار داوطلب برای بشریت

– تجربه داوطلبانه از روز صفر آغاز می شود  زیرا اولین دوز خود را در این روز می گیرد.

– سپس هر روز عارضه جانبی در روزهای سوم، هفتم و چهاردهم پیگیری می شود.

– بعد، دوز دوم در روز ۲۱ مصرف می شود

سپس عوارض جانبی تا روز ۴۹ دوباره بررسی می شود.

 

  •  شرایط و مراحل ثبت نام برای داوطلبانه “داوطلب برای بشریت”

– داوطلب باید از ۱۸ سال به بالا باشد.

– ثبت نام با استفاده از اوراق رسمی مانند شناسنامه يا گذرنامه.

– داوطلب باید در امارات اقامت داشته یا اقامت معتبر در طول دوره آزمایشی داشته باشد.

– قبل از شروع به آزمایش، فرم اطلاع رسانی را امضا کنید.

You might also like