معافیت داوطلبان مرحله سوم آزمایشات بالینی از هرگونه تستهای دیگر هستند

بخش بهداشت ابوظبی با هماهنگی با وزارت بهداشت و حفاظت از جامعه معافیت داوطلبان مرحله سوم آزمایشات بالینی را برای واکسن غیرفعال برای ویروس کرونا “کووید-۱۹” از هرگونه آزمایشات دیگر بجزو تستهای برنامه آزمایش تصویب کرد.

همچنین مقرر شد از اپلیکیشن الحصن برای معرفی  داوطلبان مرحله سوم آزمایشات بالینی استفاده شود تا از این معافیت بهره مند شوند.

آنها باید این برنامه را بر روی تلفن های هوشمند خود نصب کنند تا از تمام خدمات ارائه شده توسط وزارت بهره مند شوند.

آزمایشات مرحله سوم ماه گذشته در ابوظبی آغاز شد و داوطلبان دو دوز واکسن دریافت کردند.

علاوه بر پیگیری های پزشکی برای نظارت بر وضعیت سلامتی داوطلب و بحث در مورد نتایج واکسن با وی است.

  • داوطلب هنوز هم برای آزمایشات مرحله سوم بالینی واکسن ادامه دارد

مقامات وزارت گفت که موفقیت تجربه داوطلبانه به ادامه حضور وی در برنامه، که که به ۴۹ روز ادامه دارد، بستگی دارد.

تصمیم به معافيت از سایر آزمایشات ناشی می شود زیرا داوطلبان باید در تمام مراحل برنامه آزمایشات بالینی مراحل خاص و دقیق را دنبال کنند.

شایان ذکر است که اپلیکیشن الحصن برنامه رسمی اماراتی است که توسط وزارت بهداشت امارات متحده عربی با هدف آگاه سازی شهروندان از نتایج آزمایش های مربوط به ویروس کرونا راه اندازی شده است.

این برنامه الکترونیکی نتیجه همکاری وزارت بهداشت، حفاظت از جامعه و مقامات بهداشت محلی در کلیه امارات است.

You might also like