باشگاه دوستی فلسطین امارات از تلاش های محمد بن زاید تشکر می کند

هیئت باشگاه دوستی فلسطین امارات برای استواری و استحکام موضع امارات در قبال راست فلسطین است، از عالیجناب شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، پیامی تشکر و قدردانی فرستاد.

پیام تشکر باشگاه دوستی توسط عاليجناب شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری
بین الملل
ارسال کرده است.

باشگاه دوستی فلسطین امارات در پیام خود گفت: «میراث تاریخی روابط برادرانه قوی بین امارات و فلسطین را حفظ خواهیم کرد».

این پیامی همچنین با اشاره به اینکه همه فلسطینی ها به روابط دو ملت افتخار می کنند.

این پیام افزود: «به عنوان یک جامعه فلسطینی ساکن امارات متحده عربی، به این میراث افتخار می کنیم. و
همیشه با توجه و استقبال از رهبران امارات و مردم آن افتخار می کنیم».

در این نامه همچنین از امارات برای نگرانی در مورد حقوق فلسطینیان، به ویژه تأسیس یک کشور مستقل با پایتخت قدس شرقی تشکر شده است.

در این پیام تأیید شده است که جامعه فلسطین از قدرت رهبران امارات برای تقویت پیوندهای برادری،
همبستگی و وفاداری به فلسطین و مردم آن بهره مند شد.

وی افزود:‌«اینها ارزشهای والا و احساسات عمیقی است که ما با رهبران، دولت و مردم امارات متحده
عربی تقسیم و مبادله می کنیم».

You might also like