امارات در شاخص اشتراک های تلفن همراه اولین در جهان قرار دارد

امارات متحده عربی رتبه اول در مناطق خلیج ، عرب و غرب آسیا و هفتم در جهان در فهرست زیرساخت های ارتباطات، و اولین در اشتراک های تلفن همراه براساس گزارش سازمان سنجش دولت هوشمند سازمان ملل متحد ۲۰۲۰ قرار گرفت.

امارات همچنین در این گزارش پیشرفت قابل توجهی در شاخص های رقابت جهانی برای بخش ارتباطات داشته است ، زیرا در فهرست اشتراک های تلفن همراه را در سطح جهانی حفظ کرده است.

علاوه بر این، امارات از سیزدهمین سطح جهانی به پنجم در نسبت کاربر اینترنت منتقل شده است و در شاخص اشتراک پهنای باند ثابت ، از موقعیت ۶۷ جهانی به موقعیت ۲۹ رسیده است.

مهندس طارق العوضی، رئیس تیم اجرایی شاخص زیرساختهای ارتباطات، گفت: “سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از راه دور برای تهیه برنامه ها و استراتژی هایی که در تقویت زیرساخت های ارتباطی کمک می کند ، تلاش کرده است”.

العوضی افزود: “شرکت هایی که خدمات مخابراتی در کشور دارند ، بودجه عظیمی را برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها اختصاص داده اند و بالغ بر ۳۶ میلیارد درهم است.
این همان چیزی است که باعث شده کشور از نظر ارائه خدمات و به طور کلی از زیرساخت هایی برخوردار باشد که از بهترین کشورهای جهان است”.

You might also like