امارات کمک های پزشکی را به جمهوری سودان جنوبی می فرستد

دیروز، دوشنبه ۲۰ ژوئیه، امارات متحده عربی هواپیمای کمکی را به جمهوری سودان جنوبی ارسال کرد تا تلاش های خود را برای مبارزه با گسترش ویروس کرونا “کووید-۱۹” تقویت کند.

هواپیمای کمک فرستاده توسط دولت امارات شامل ۷٫۵ تن از لوازم و کمک های پزشکی مانند ضدعفونی کننده، دستکش های پزشکی، ماسک صورت، ماسک های جراحی فیلتردار، لباس روکش کفش، دستکشها استریل یکبار مصرف و اسکنر است

 بیش از ۸ هزار کارمند مراقبت های بهداشتی در کشور دوستانه ازین کمک های و مواد درمانی اماراتی بهره مند می شوند.

کمکهای اماراتی به کشورهای جهان با هدف حمایت و تقویت تلاش های آنها برای مهار شیوع ویروس کرونا است.

عالیجناب آقای محمد سالم احمد مسعد الراشدی، سفیر امارات متحده عربی در اتیوپی و سفیر غیر مقیم در جمهوری سودان جنوبی گفت: “هدف اصلی امارات و رهبران خود پشتیبانی از همه کشورهای دوست است”.

محمد الراشدی اضافه کرد: ” کمک های اماراتی به کشورهای جهان از اصول اعتماد ، احترام و همکاری متقابل ، به منظور امنیت و صلح برای ملتهای مختلف، ناشی شده است”.

سفیر اماراتی نشان کرد که فرستادن کمک های پزشکی به سودان جنوبی در چارچوب حمایت از کادر پزشکی و کارمندان بهداشتی و حمایت بیشتر از آنها در مبارزه با ویروس کرونا صورت می گیرد.

You might also like