با ارزش ۱۰ میلیون، امارات کیتهای آزمایش کرونا را به WHO ارائه میدهد

امارات متحده عربی کیتهای آزمایش کرونا نوظهور را به سازمان بهداشت جهانی با ارزش ۱۰ میلیون دلار ارائه داد.

روز پنجشنبه، ۴ ژوئن ، دولت امارات متحده عربی از اهدای کیت های آزمایش ویروس کرونا نوظهور یا کووید-۱۹ به سازمان بهداشت جهانی با ارزش۱۰ میلیون دلار برای بررسی ۵۰۰ هزار نفر خبر داده است.

اهدای کیتهای آزمایش کرونا یا کووید-۱۹توسط امارات در حمایت از تلاش های کشور های بین المللی برای مهار گسترش این همه گیر به ویژه پس از كاهش کیت های آزمایش و مواد آزمایش در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می شود.

به عنوان بخشی از پاسخ خود به بحران جهانی ویروس کرونا، امارات متحده عربی تا کنون بیش از ۷۱۴ تن کمک پزشکی برای ۶۳ کشور که به شدت به آن احتیاج دارند، تأمین کرده است.

بیش از ۱۱۲ هزار کارمند در مراقبت های بهداشتی جهان از این کمک بهره مند می شوند.

امارات متحده عربی همچنین مواد اولیه خود را به انگلستان ارسال کرد تا به آنها در ساخت ماسک های صورت پزشکی کمک کند

این مواد اولیه فرستاده توسط امارات متحده عربی برای کمک به انگلستان در مبارزه  خود با گسترش ویروس کرونا است. این کمک ها قبلاً به فرودگاه بین المللی هیترو رسیده است.

You might also like