شوراى ورزشى دبى برای بازگشت هواداران به استادیومها، جلسه را برگزار می کند

زير شعار “تعهد شما خوشبختى است” شوراى ورزشى دبى  با همکاری پلیس دبی در حال برگزاری جلسه برای بحث در مورد اقدامات پیشگیرانه برای بازگشت هواداران به استادیوم های ورزشی در دبی است.

همکاری پلیس دبی در حال برگزاری جلسه ای برای بحث درباره اقدامات پیشگیرانه و احتیاط های برای بازگشت ایمن هواداران به مسابقات ورزشی در امارات است.

جلسه ای بعدی در پایان هفته آینده با حضور نمایندگان شورای ورزشی دبی و پلیس دبی ، همچنین ورزشكاه هاى دولتی و خصوصی در دبی، فدراسیون های ورزشی و نهادهای مرتبط با بخش ورزش و برگزار کنندگان رویداد و همچنین رسانه ها و بازیگران تاثیرگذار در بخش ورزش برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این جلسه هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی از طریق کنفرانس ویدیویی شرکت می کنند .

سعيد حارب دبیرکل شوراى ورزشى دبى اظهار داشت: “ما از بازگشت فعالیت ورزشی در امارات دبی از طریق شروع آموزش در ورزش های مختلف در كلوپ های دولتی و خصوصی ، آکادمی ها و مراکز آموزشی با به کارگیری مجموعه ای دقیق از اقدامات مهم برای حفظ ایمنی ورزشکاران خوشحاليم”.

وی افزود: “ما خوشحالیم از همکاری با پلیس دبی ، شرکای استراتژیک ما ، ابتکار جدیدی در رابطه با آمادگی برای بازگشت مخاطبان ورزشی ملیت های مختلف و در همه ورزش ها اعلام کردیم”.

You might also like