فدراسیون شنای امارات پروتكلی برای برگزاری مسابقات قهرمانی دریافت می كند

فدراسیون شنای امارات تصویب اداره ورزش عمومی را برای از سرگیری فعالیت و سازماندهی مسابقات، همراه با شرایط و کنترل برای برگزاری مسابقات در استخرهای شنا، دریافت کرد.

 

پروتکل جدید شامل همه اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی است که از بازیکنان، تنظیم کنندگان، تجهیزات فنی
و داوران محافظت می کند.

 

کمیته فنی فدراسیون به منظور تصویب کلیه جزئیات فنی برگزاری مسابقات شنا و تعیین تعداد مجاز برای
شرکت از هر تیم و در هر رده، جلسه ای تشکیل داد.

 

به نوبه خود، جمعه البلوشی، نایب رئیس فدراسیون شنای امارات گفت که راهنمای کنترل احتیاط صادر
شده توسط اداره ورزش عمومی در مورد برگزاری مسابقات استخر شنا شامل چهار محور است که عبارتند از:

  • کنترل های احتیاطی برای امکانات، مکان های آموزشی و سالن ها و استخرها
  • اقدامات پیشگیرانه برای انجام فعالیتهای ورزشی، از جمله بازیکنان، مربیان و کارگران
  • مقررات، شرایط و کنترل در صورت برگزاری دوره های آموزشی و اردوها
  • اقدامات احتیاطی در حین برگزاری خود مسابقات شنا

 

نایب رئیس فدراسیون اظهار داشت که از جمله اقدامات پیشگیرانه برای بازیکنان این است که بازیکن مستقیماً
در تاریخ تمرین وارد شود و پس از اتمام آن بلافاصله خارج شود.

 

وی همچنین بر لزوم پایبندی به استفاده از وسایل شخصی، پرهیز از اجتماعات در هنگام استراحت و عدم استفاده از اتاق بخار یا جکوزی قبل یا بعد از آموزش، تأکید کرد.

You might also like