بهداشت امارات کنترل اقدامات پیشگیرانه علیه کرونا را شدیدتر می کند

عالیجناب فریده الحوسنی، سخنگوی رسانه ای بخش بهداشت در امارات متحده عربی، اعلام کرد که امارات متحده کنترل اقدامات پیشگیرانه علیه کرونا را شدیدتر خواهد کرد.

الحوسنی، سخنگوی رسمی بخش بهداشت امارات، این خبر را پس از افزایش میزان آلودگی به ویروس کرونا
پنج بار در مقایسه با ماه گذشته اعلام کرد.

دکتر فریده گفت که این دلیل این افزایش سستی در اعمال اقدامات احتیاطی و عدم پایبندی به دوره قرنطینه
توسط عودت کنندگان از خارج است.

 

همه باید به اقدامات پیشگیرانه علیه کرونا پایبند باشند

 

مقام اماراتی اظهار داشت که ۱۲٪ از افراد آلوده به کرونا طی دو هفته گذشته متعلق به افراد، شهروندان و ساکنان هستند که از خارج از کشور آمده اند.

اگرچه آنها با توجه به شرایط در کشور مبدا نتایج منفی به دست آوردند و به مدت ۱۴ روز به مراحل قرنطینه پایبند نبودند.

فریده الحوسنی نیز تاکید کرد که مهمترین دلیل افزایش تعداد موارد روزانه مربوط به تعهد فردی است.

این شامل عدم پایبندی برخی افراد به قدامات پیشگیرانه علیه کرونا “کووید-۱۹”، مانند فاصله فیزیکی، ماسک
پوشیدن، و ادامه بازدید و جمع شدن در خانه ها یا رستوران ها است.

سخنگوی رسمی بخش بهداشت تأیید کرد که دولت امارات متحده عربی تمام اقدامات پیشگیرانه را برای
گشودن و بازگشت بخشهای مختلف تعیین کرده است.

You might also like