ابوظبی: پارک ام امارات اولین خط دفاع را جشن می گیرد

پارک ام امارات در ابوظبی اعلام کرده است که ورود رایگان باشد برای همه کارمندان بخش بهداشت در امارات تا پایان سال جاری ارائه می دهد.

این اطلاعیه نشانه بازگشت تلاشهای بزرگی است که توسط خط اول کارمندان دفاعی در مبارزه با همه گیر ویروس کرونا “کووید-۱۹” برای اطمینان از سلامت و ایمنی اعضای جامعه انجام شده است.

کارمندان مراقبت های بهداشتی ابوظبی و سراسر امارات متحده عربی می توانند تا پایان سال جاری از ورود رایگان ۱۰ بار به پارک بهره مند شوند.

همچنین اعلام شده است که با همکاری و هماهنگی با اداره پارک، تعدادی از رستوران ها و کافه های موجود در پارک تا پایان سال جاری تخفیف ۲۵ درصدی برای کارگران بخش بهداشت ارائه می دهند.

رشا قبلاوی، مدیر ارتباطات شرکت در پارک، اظهار کرد: “ما در پارک ام امارات از قهرمانان خط اول دفاع در امارات تشکر می کنیم، که خستگی ناپذیر کار کردند.
آنها همچنین برای محافظت از اعضای جامعه در این بحران فداکاری های بسیاری کردند”.

خانم قبلاوی توضیح داد: “تمام اعضای کادر پزشکی و پرستاری که در امارات متحده عربی ثبت شده اند از پیشنهاد ورود رایگان و تخفیف های ارائه شده بهره مند می شوند

همچنین آنها می توانند با ارائه اثبات شخصی تأیید کار خود در بخش بهداشت برای یک عضو امنیت پارک انجام می دهد، و همچنین برای یک کارمند رستوران تا از تخفیف استفاده کنند”.

You might also like