اقدامات امارات متحده عربی برای سرگرمی کارگران

رهبری آگاه در امارات متحده عربی همیشه مشتاق دستیابی به خوشبختی ، ثبات و رفاه و سرگرمی کارگران در این کشور و تحکیم مثبت به عنوان یک ارزش اساسی در جامعه امارات است.

بسته خوشبختی شامل ۱۰ ابتکار عمل است که به منظور افزایش بهره وری از آنها، روحیه شادی و مثبت را در بین کارکنان گسترش می دهد که این امر به میزان مثبت در سطح خدمات ارائه منعکس می شود.

از ابتداى شیوع ویروس كرونا در سراسر جهان، امارات متحده عربی تلاش های فوق العاده ای را برای کارگران در امارات برای مقابله با این ویروس انجام داده است.

دولت امارات کمپین آگاهی را برای کارگران و کارمندان دولت انجام داده است، از جمله توزیع کتابچه های راهنما به چندین زبان ، از جمله زبان های عربی ، انگلیسی ، اردو و هندی همچنین آگاهی از طریق صفحه های دیجیتالی است.

دولت مشتاق ثبات روانی و توجه به جنبه تفریحی کارگران بود که برنامه های سرگرمی رایگان را در تلفن هایی از جمله سوئیچ تلویزیون برای تماشای برنامه ها ، سریال ها و فیلم ها ارائه می داد.
همچنین این صفحه نمایش های تلویزیونی رایگان را برای کارگران مناطق مسکونی فراهم می کند.

You might also like