“ابوظبی الهام میگیرد” .. برنامه اماراتی که ایده های خلاقانه و نوآوری را تشویق کند

شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ، عضو شورای اجرایی و رئیس دفتر اجرایی ابوظبی، برنامه “ابوظبی الهام میگیرد” را راه اندازی کرد با هدف تبدیل چالش ها به فرصت ها با تشویق ایده های خلاقانه برای تحریک توسعه و نوآوری است.
برنامه “ابوظبی الهام میگیرد” شامل انواع ابتکارات دولتی و جامعه ای است که برای به دست آوردن فرصتهای ناشی از چالش های فعلی طراحی شده است.
شیخ خالد بن محمد بن زاید گفت: “در سخت ترین زمان ها، نوآوری افق های جدیدی را باز می کند و راه را برای پیشرفت هموار می کند”.
هدف ما از طریق”ابوظبی الهام میگیرد” مفاهیم جدیدی را معرفی کنیم و ایده های اساسی و راه های حل نوآورانه را ارائه دهیم.
این برنامه بر اساس سه محور اصلی که کلیه بخش های جامعه را هدف قرار داده و شامل نوآوری مداوم برای سرمایه گذاری در بخش های حیاتی، ارتباط ابوظبی به جهان و تجربیات مجازی برای ارتباط اعضای جامعه از طریق بسترهای الکترونیکی نوآورانه برای آموزش، مطالعه و سرگرمی است.

You might also like