امارات در توسعه بخش مخابرات اولین کشورهای عرب و دومین در جهان است

امارات متحده عربی برای دومین سال متوالی در توسعه بخش مخابرات و فناوری اطلاعات اولین کشورهای عرب و منطقه ای و دوم در جهان حفظ کرده است.

گزارش رقابت جهانی منتشر شده توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان دهنده کارایی و توسعه ارتباطات از راه دور در کشورهای جهان است.

 

  • تقویت زیرساخت های بخش مخابرات

 

موفقيت امارات متحده عربی در بدست آوردن اولین کشورهای عرب منعکس کننده تلاشهای تنظیم مقررات بخش مخابرات و دولت دیجیتال در اجرای بخشنامه ها و چشم انداز حاکمان امارات برای افزایش آمادگی ارتباطات برای ورود به فناوری مدرن در سراسر امارات، به ویژه فناوری نسل پنجم است.

در این گزارش به عملکرد کشورهای جهان در طی همه گیر کرونا و چگونگی فاصله گذاری اجتماعی
واکنش فوری در کشورها برای مقابله با این همه گیری پرداخته شده است.

 

  • استفاده از روش های هوشمند

 

در این گزارش همچنین به نقش بخش ارتباطات و خدمات دیجیتال در افزایش توانایی کشورها برای مدیریت
از راه دور بخشهای مهم اقتصادی خود اشاره شده است

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات امارات برنامه ها و استراتژی ها را توسعه داده است که به تقویت زیرساخت
های بخش مخابرات کمک می کند به منظور حفظ رهبری جهانی علیرغم شرایط استثنایی امسال به دلیل ویروس کرونا است.

You might also like