پلیس ابوظبی از باج‌گیری سایبری هشدار می دهد

پلیس ابوظبی به مردم هشدار داد که از طریق شبکه های اجتماعی به افراد ناشناس اعتماد نکنند و داده ها، اطلاعات یا عکس های شخصی را که ممکن است در عملیات باج‌گیری سایبری و الکترونیکی استفاده شود، در اختیار آنها قرار ندهند.

 

همچنین پلیس ابوظبی به مردم توصیه شد از ورود به سایتهای مشکوک خودداری کنند
و هنگام برخورد با افراد ناشناس یا بی چهره و عدم پذیرش ارتباط با آنها و اعتماد به آنها یا ارسال تصاویر یا داده های خصوصی، آنها را با احتیاط فراخواند.

 

مقامات پلیس تأکید کرد که عکس ها و فیلم های خصوصی را در شبکه های اجتماعی
منتشر نکند، تا در معرض هک، سرقت آنلاین و الکترونیکی، ضبط و استفاده از باج‌گیری سایبری قرار نگیرد.

 

بیانیه پلیس توضیح داد که باجگیری نوعی جرایم اینترنتی است كه مبتنی بر تهدید
قربانی به انتشار تصاویر یا مواد فیلم یا درز اطلاعات محرمانه در ازای پرداخت پول یا استفاده از قربانی برای انجام اقدامات غیرقانونی به نفع زورگیران است.

 

وی بر اهمیت نقش رسانه ها در آموزش جوانان برای عدم انتشار عکس های
خصوصی خانوادگی یا کلیپ های ویدئویی خود در حساب های شبکه های اجتماعی
یا ذخیره آنها در دستگاه های هوشمند خود تأکید و تایید کرد.

You might also like