دو هواپیما از امارات به جمهوری هند پرواز میکند تا۳۵۰ نفر گیر افتاده را بازگیرند

دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که دو پرواز اول از امارات به جمهوری هند با ۳۵۰ شهروند هندی گیر افتاده در امارات، انجام شد.

وزارت امور خارجه و همکاری های بین المللی امارات متحده عربی تمام اقدامات لازم را برای آسانی تخلیه کردن شهروندان جمهوری هند انجام داده است.

این شهروندان بعد از اینکه تمام پروازها به خاطر گسترش ویروس کرونا به حالت تعلیق درآمد، قادر به بازگشت به كشورهاى خود نبودند.

این تخلیه با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری های بین المللی امارات و سفارت هند و کنسولگری در امارات انجام شده است.

کشور هند
آزمایش کرونا برای مسافران قبل از ورود به هواپیما

آقای خالد عبدالله بالهول، معاون وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی، خبر داد که وزارت  امور خارجه برای تکمیل کار و آسانی کلیه اقدامات لازم برای تخلیه شهروندان کشور هند با هماهنگی با همه مقامات ذیربط در داخل امارات، تأکید کرد.

به نوبه خود، بافان كابور، سفیر جمهوری هند در امارات متحده عربی، از تلاش های امارات و وزارت امور خارجه خود در آسانی روشهای عزیمت شهروندان هندی به میهن خود در چند مرحله از فرودگاه های مختلف امارات قدردانی کرد.

آقای بافان كابور همچنین بر روابط محکم امارات و هند تأکید کرد.

You might also like