تمدید تعلیق پروازهای مسافربری بین‌المللی از همه مرزهای عربستان سعودی

یک منبع رسمی در وزارت امور داخله عربستان از تمدید تعلیق پروازهای مسافربری بین‌المللی و جلوگیری از ورود به پادشاهی از طریق بندرهای زمینی و دریایی برای یک هفته دیگر خبر داد.

 

منبع گفت که بیانیه ای در ۲۰ دسامبر صادر شده است در مورد شیوع نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در تعدادی از کشورها و تعلیق موقت پروازهای بین‌المللی برای مسافران و جلوگیری از ورود به پادشاهی از طریق بندرهای زمینی و دریایی برای مدت یک هفته، که قابل تمدید است.

 

  • تعلیق پروازهای مسافربری بین‌المللی برای یک هفته، قابل تمدید است

 

اين بیانیه ادامه داد که به منظور ادامه ارزیابی وضعیت تا یک هفته دیگر و اطمینان از حفظ سلامت عمومی شهروندان و ساکنان و تضمین امنیت آنها، دولت پادشاهی عربستان تصمیم گرفت کار اقدامات فوق را برای یک هفته دیگر تمدید کند.

 

در این بیانیه، مطابق با اقدامات پیشگیرانه تصمیم گرفته شده توسط وزارت بهداشت، بر
عدم تحرک حمل و نقل کالا و لوازم و همچنین اجازه خروج غیر سعودی از زمین های
پادشاهی از طریق پروازها تأکید شده است.

 

این بیانیه توسط آژانس مطبوعاتی عربستان سعودی “SPA” منتشر شد، که تصریح کرد این
تصمیم علاوه بر بیانیه صادر شده در مورد تعلیق پروازهای بین‌المللی برای مسافران، به
جز در موارد استثنایی، است.

You might also like