۲۰ طرح ابتکاری اماراتی-عربستان در زمینه های مختلف

حسین الحمادی وزیر آموزش و پرورش و دکتر حمد بن محمد آل الشیخ وزیر آموزش و پرورش در پادشاهی عربستان سعودی از ابتکارات جدید در زمینه های مختلف بین امارات و عربستان سعودی خبر دادند.

 

 این جلسه از راه دور به ریاست الحمادی و کمیته توسعه انسانی یکپارچه ناشی از شورای
هماهنگی امارات و عربستان برگزار شد.

 

نمایندگان کمیته ها درباره ابتکارات در شش زمینه، از جمله “آموزش، بهداشت، ورزش، جوانان، فرهنگ و فضا” بحث کردند. تعداد کل طرحها به ۱۹ مورد شامل هشت ابتکار در حال انجام، نه ابتکار جدید و دو ابتکار انجام شده رسیده است.

 

جناب حسین الحمادی با استقبال از وزیر آموزش عربستان سعودی، از اشتیاق دوجانبه برای
تقویت روشهای کار و عمق روابط تاریخی بین امارات متحده عربی و پادشاهی عربستان قدردانی کرد.

 

 به نوبه خود، دکتر حمد بن محمد آل شیخ همکاری با طرف اماراتی را ستود، وی
خاطرنشان کرد که همکاری شامل زمینه های مختلف با هدف دستیابی به اهداف و استراتژی های دو کشور است.

 

اقدامات جدید شامل است تبادل مطالعات در زمینه ورزش، مسابقه دوچرخه مجازی، مجمع
جوانان سعودی – اماراتی، فضای آموزشی، و سرمایه گذاری در بخش بهداشت.

 

شایان ذکر است که کمیته توسعه انسانی ناشی از شورای هماهنگی عربستان سعودی
و اماراتی با هدف ارتقای توسعه انسانی بین دو کشور و ایجاد یک سیستم موثر و یکپارچه بین آنها انجام می شود.

You might also like