امارات متحده عربی ۳۳ تن مواد را به کشور اتیوپی فرستند

مسوولان امارات متحده عربی دیروز، ۱۳ آوریل، خبر داد که امارات یک هواپیمای حاوی لوازم پزشکی به کشور اتیوپی برای پشتیبانی تلاشهای خود برای مبارزه با ویروس کرونا میفرستاد.

امارات و اتیوپی
هواپیمای اماراتی حاوی کمکهای پزشکی

این هواپیمای کمکی بهداشتی با حدود ۳۳ تن مواد پزشکی برای کمک به ۳۳ هزار کارمند مراقبتهای بهداشتی اتیوپی بدهند.

این هواپیما شامل است ۱۵ تن از كمكها و لوازم پزشکی کشور امارات به اتیوپی، و ۳ تن از کمکها از امارات به اتحادیه آفریقا برای پشتیبانی سایر کشورهای آفریقایی در مبارزۀ خود با ویروس کرونا، اهدا کرده است. همان هواپیما ۱۵ تن از لوازم پزشکی از سازمان بهداشت جهانی به اتیوپی را حمل میکرد.

امارات و اتیوپی
کمکهای اماراتی به اتیوپی

عالیجناب محمد سالم الراشدی، سفير امارات متحده عربی به اتیوپی، تصريح كرد: “این ابتکار بخشی از هماهنگی امارات با سازمان بهداشت جهانی تا برای تقویت تلاشهای جهانی برای مهار گسترش ویروس کرونا است. ما خوشحاليم ومفتخريم که آسانی تحویل کمکهای درمانی ضروری را به اتیوپی تسهیل می کنیم”.

عالیجناب الراشدی افزود: “مسوولان امارات ایستند با همه کشورهایی جهان که دچار گسترش ویروس کرونا قرار دارند تا این بحران جهانی غلبه کنید”.

وبه نوبه خود، تدروس آدانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت، از اقدامات بشردوستانه دولت امارات توجه نشان داد. وی همچنین از امارات به خاطر ادامه پشتیبانی‌ خود در زمینه مبارزه کووید۱۹ تقدیر و تشکر کردند.

You might also like