نقاط دیدنی گردشگری امارات پرچم اتحادیه اروپا را روشن میکند

روز شنبه ۹ مه، نقاط دیدنی گردشگری امارات متحده عربی پرچم اتحادیه اروپا را برای جشن روز اروپای روشن كرد.

نشانه های امارات متحده عربی با پرچم اتحادیه اروپا با عبارت “اتحادیه اروپا .. با هم قوی تر” درخشید.

روشنایی نقاط دیدنی در امارات كه شامل برج خلیفه دبی و ساختمان شرکت ملی نفت ابوظبی “اندوک”بود، برای بزرگداشت روز اروپا که از نهم مه هر سال فرا میرسد و از صلح و وحدت در اروپا تجلیل میشود.

ساختمان ادنوک
پرچم اتحادیه اروپا روی ساختمان ادنوک

أقاي آندره ماتئو فنتانا، سفیر اتحادیه اروپا در امارات متحده عربی و همه کارمندان مأموریت اتحادیه اروپا در امارات، از دیدن چراغ های روشنایی برج خلیفه و ساختمان اندوک با پرچم اروپا به عنوان سمبل دوستی بسیار خوشحال بودند.

آنها از ابتکار دوستانه امارات متحده عربی قدردانی کردند. و گفتند که این ابتکار عمل بسیار عالی است زیرا در وقت دشواری که جهان از ویروس کرونا رنج میبرد، رخ داد.

آنها همچنین اضافه كردند که به خاطر جشن گرفتن در این وقت بی سابقه که در آن همه افراد نمی توانند با هم ملاقات یا جشن بگیرند، از امارات تشکر میکنند.

You might also like