امارات دو هواپیمای کمکهای پزشکی به کشورها زیمبابوه و اتیوپی ارسال میکند

امارات متحده عربی، صبح چهارشنبه ۷ مه، دو هواپیمای حاوی کمکهای پزشکی را به کشورها زیمبابوه و اتیوپی تا برای حمایت تلاشهای آن کشور در مبارزه با ویروس کرونا فرستاد.

مقامات مسوول امارات متحده عربی امروزخبر داد که یک هواپیمای کمکی حاوی به حدود ۸ تن از لوازم پزشکی مثل ماسکهای صورت و دستکش بهداشتی وضدعفونی کننده به کشور زیمبابوه رسید.

این کمکهای فرستاده از امارات است به خاطر حمایت بخش بهداشتی زیمبابوه در مبارزه خود در برابر شیوع ویروس کرونا است.

به حدود ۸۰۰۰ هزار کارمند مراقبت های بهداشتی کشور زیمبابوه ازین کمکها میتوانند سود ببرند.

آقای جاسم محمد مبارک القاسمی، سفیر کشور امارات متحده عربی در جمهوری زیمبابوه، گفت: “امارات متحده عربی مفتخر است از پشتیبانی و تقویت از تلاش های کشورهای که برای مهار گسترش ویروس کرونا تلاش میکنند”.

سفیر اماراتی همچنین اضافه کرد: “امارات متحده عربی زیمبابوه را شریک مهمی و استراتژی میداند. و ما متعهد هستیم که به تلاشهای این کشور و سراسر کشورهای آفریقایی در مقابله با ویروس کرونا پشتیبانی میکنیم”.

 جمهوری اتیوپی
کمهای پزشکی به جمهوری اتیوپی

از سوی دیگر، امارات متحده عربی دستۀ دوم از کمکهای پزشکی به کشور اتیوپی را فرستاد.

آقای محمد سالم احمد الراشدی، سفیر امارات متحده عربی در جمهوری اتیوپی، تصریح داد که امارات مفتخر است که یک بسته دیگر از کمکهای بهداشتی را به اتیوپی ارسال کرد.

این بسته ای به خاطر پشتیبانی تلاشهای کشور اتیوپی و کارمندان بخش بهداشتی خود در مبارزه آنها در ممانعت از گسترش ویروس کرونا است.

شایان ذکر است که امارات با همکاری سازمان بهداشت جهانی در ۱۳ آوریل، یک هواپیمای کمکی حاوی ۳۳ تن از لوازم و تجهیزات پیشگرانه پزشکی را به کشور اتیوپی ارسال کرده است.

You might also like