امارات کمکهای پزشکی به کشور بوتسوانا میفرستد

امارات متحده عربی، امروز ۴ مه، دسته ای از کمکهای پزشگی و درمانی را به کشور بوتسوانا ارسال کند.

به گفته مقامات مسئول امارات متحده عربی است، دولت امارات یک هواپیمای كه حاوی به حدود ۵ تن از لوازم پزشکی مانند هزاران کیت آزمایش کرونا، کارتنهای از ضدعفونی‌کننده، لباس روکش کفش، و جفت دستکش، به جمهوری بوتسوانا میفرستد.

این کمکها به خاطر حمایت و تقویت تلاشها بخش بهداشت پزشکی در جمهوری بوتسوانا در مبارزه خود با گسترش ویروس کرونا ارسال شده بود.

به حدود ۷۰۰۰ کارمند در بخش بهداشتی این کشور از این کمکها و لوازم پزشکی بهره مند خواهد شد.

آقای محش سعید الهاملی، سفیر امارات متحده عربی در جمهوری آفریقای جنوبی و سفیر غیر مقیم در جمهوری بوتسوانا، خبر داد: “ارائه کمکهای پزشکی تایید می کند که امارات در چارچوب تقویت توانایی های پزشکی کشورهای جهان در مبارزه خود با ویروس کرونا هنوز به طور فعال شرکت میکند”.

کشور بوتسوانا
دسته ای از کمکهای پزشکی اماراتی به بوتسوانا

سفیر غیر مقیم امارات در جمهوری بوتسوانا همچنین اضافه کرد: “این کمکها که به واسطه امارات فرستاده به بوتسوانا افزایش توانمندیهای کارمندان ومتخصصان بخش بهداشت این کشور میشود. و به افزایش تلاشهای آنها در ممانعت و محدود شیوع همه گیر کرونا آنجا پشتیبانی میکند”.

لازم به ذکر است که تا امروز کشور امارات متحده عربی بیش از ۳۸۰ تن کمک و لوازم پزشکی به بیش از ۳۸ کشور فرستاده است.

این کمکها به حدود ۳۸۰ هزار فرد کارمند در بخشهای پزشکی و بهداشتی بهره مند میشوند.

You might also like