امارات متحده عربی کمک های پزشکی را به جمهوری آلبانی می فرستد

امارات متحده عربی، روز جمعه ۱۵ مه،یک هواپیمای کمکی حاوی ۷ تن از مواد پزشکی به جمهوری آلبانی فرستاد.

این کمکها تا تقویت تلاش های بخش بهداشتی آلبانی در کاهش گسترش ویروس تاج حمایت کند.

همچنین بیش از ۷ هزار کارمند مراقبت های بهداشتی از آن بهره مند می شوند.

عالیجناب محمد میر الرئیسی، سفیر امارات متحده عربی در یونان و سفیر غیر مقیم در جمهوری آلبانی، گفت: “امارات و آلبانی امارات همکاری در زمینه ابتکارات بشردوستانه دارند”.

سفیر غیر مقیم در جمهوری آلبانی همچنین افزود که امارات با ارائه کمک به آلبانی، موضع پایدار خود را در مورد کمک به کشورهایی جهان که با همه گیری کرونا مبارزه می کنند، تأیید می کند.

عالیجناب محمد میر الرئیسی، سفیر امارات متحده عربی در یونان و سفیر غیر مقیم در جمهوری آلبانی، گفت: “امارات و آلبانی امارات همکاری در زمینه ابتکارات بشردوستانه دارند”.

جنابعالی محمد میر الرئیسی اضافه کرد: “ما از همه کشورهایی که همکاری دارند برای غلبه بر این بیماری همه گیر، قدردانی می کنیم”.

وی نشان داد که محافظت از کارگران در خط مقدم در زمینه مراقبت های بهداشتی و تقویت مبارزه جهانی با کرونا از اولویت های امارات است.

سفیر غیر مقیم در آلبانی همچنین افزود که امارات با ارائه کمک به آلبانی، موضع پایدار خود را در مورد کمک به کشورهایی جهان که با همه گیری کرونا مبارزه می کنند، تأیید می کند.

You might also like