امارات متحده عربی ۴۳ هزار حمله سایبری را شکست دهد

تیم ملی واکنش اضطراری امارات رایانه در سازمان تنظیم ارتباطات امارات موفق به جلوگیری از حدود ۴۳ هزار حمله سایبری به وب سایت های دولت در آوریل ۲۰۲۰ شد.
این حملات بین ۴۶٪ بدافزار، ۴۷٪ در مورد آسیب پذیری های امنیتی و ۷٪ از حمله های فیشینگ متفاوت بود.
این در گزارش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره گزارش ماهانه تحولات امنیت سایبری برای ماه آوریل ۲۰۲۰ برای ماه آوریل در وب سایت خود منتشر شده است.

امارات برنامه ملی را برای ایجاد ظرفیت در امنیت سایبر را راه اندازی کند

در این گزارش تلاشهای تیم ملی برای پاسخگویی به اورژانس رایانه aeCERT در برخورد با حملات سایبری را بيان كرد.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از راه دور امارات متحده عربی در اوايل اين سال برنامه ملی ظرفیت سازی در امنیت سایبر را که یکی از برنامه های اصلی در استراتژی امنیت ملی سایبر است ، را راه اندازی كرد.

آیا جامعه بین الملل به قوانین جدیدی درباره جرایم سایبری احتیاج دارد؟

برنامه ملی برای ایجاد ظرفیت ها در امنیت سایبری در دستیابی به اهداف خود به چهار محور بستگی دارد که شامل: چارچوب راهنمایی برای شایستگی ها، حمایت های علمی، دوره های آموزشی و فعالیت ها است.
این چارچوب همچنین دوره های آموزشی را که می توان به کارمندان امنیت سایبری ارائه داد، تعریف میکند.
چارچوب شایستگی ها همچنین با هدف کمک به دانشگاه ها برای تهیه برنامه های آموزشی خود ، به منظورتأمین نیازهای بازار کار است.

You might also like