ولیعهد ابوظبی با وزیر انرژی عربستان دیدار کرد

ولیعهد ابوظبی با وزیر انرژی عربستان دیدار کرد

عالی جناب شیخ محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات متحده عربی از وزیر انرژی عربستان سعودی استقبال کرد.

عبد العزیز بن سلمان طی هفته پایداری ابوظبی 2020 در حال بازدید از امارات متحده عربی است که دو طرف روی رابطه برادرانه بین امارات و پادشاهی در چندین بخش از جمله انرژی گفتگو کردند.

شیخ محمد بن زاید و وزیر انرژی عربستان سعودی همچنین در مورد تحولات منطقه ای و بین المللی با منافع متقابل بحث و گفت گو کردند.

در این ملاقات، عالی جناب شیخ نهیان بن مبارک ال نهیان وزیر تسامح، سهیل بن محمد فرج فارس المزروعی وزیر انرژی و صنعت، دکتر سلطان بن احمد سلطان الجابر وزیر دولت، خلدون خلیفه المبارک و محمد مبارک المزروعی وکیل دیوان ولیعهد ابوظبی نیز حضور داشتند.

You might also like