پلتفرم “Hub71” در ابوظبی 15 شرکت جدید جذب می کند

پلتفرم فن آوری Hub71 در حال رشد ابوظبی از پیوستن 15 شرکت جدید خبر داد.

این پلتفرم”Hub 71″  قصد دارد 100 میلیون در سال 2020 دلار جذب کند.

 تعداد شرکت های را به 51 نفر رساند که از برنامه تشویقی Hub71 بهره مند می شوند.

کمیته انتخاب شرکت Hub71 راه اندازی های جدیدی را در زمینه های فناوری و آموزش مراقبت های بهداشتی در اولویت قرار داده است که همه فن آوری هایی از اهمیت اساسی برای حمایت از نهادهای بخش دولتی و خصوصی در مواجهه با چالش های فعلی ارائه می دهند.

یکی از شرکت هایی که به پلتفرم Hub71 پیوسته است ، استارتاپ مستقر در آمریکا “Aumet” است که ۵۰ هزار تولید کننده تجهیزات و تجهیزات پزشکی را از سراسر جهان به هم متصل می کند.

کلیه شرکت های موجود در Hub71 از قابلیت های عالی برای پشتیبانی از شرکت های منطقه ای و بین المللی و همچنین افراد برای انطباق با محیط کار جدید برخوردار هستند.

ابراهیم عجمی ، مدیر عامل مدیرعامل Hub71  گفت: پیوستن به 15 استارتاپ جدید باعث تقویت موقعیت Hub71 برای حمایت از تلاشهای تبدیل دیجیتال در بخشهای مختلف است.

در سه ماهه اول سالی کنونی، Hub71 124 درخواست دریافت کرده است تا از برنامه تشویقی Hub71 توسط شرکت های نوپا متعلق به 37 ملیت متنوع بهره مند شود.

You might also like