۵۰۰۰ داوطلب برای آزمایش واکسن کرونا طی ۲۴ ساعت

وزارت بهداشت در ابوظبی از ثبت نام ۵۰۰۰ داوطلب برای مرحله سوم آزمایشات بالینی واکسن کرونا “کووید-۱۹” غیرفعال در ابوظبی در ۲۴ ساعت اول فعال سازی لینک زیر ثبت نام خبر داد: https://4humanity.ae/

این تقاضا برای داوطلبان پس از انجام آزمایش اصلی روی ۱۸ داوطلب در کارآزمایی های بالینی جهانی برای مرحله سوم واکسن غیرفعال برای مقابله با همه گیری “کوید۱۹” انجام می شود.

دکتر جمال الکعبی، معاون وزیر بهداشت در ابوظبی، فاش کرد که این روند بستگی به واکسن دادن به داوطلب ندارد، بلکه پیگیری مداوم بیش از یک ماه برای بحث در مورد نتایج واکسن است.
و برای تعیین اینکه آیا واکنشی به واكسن كرونا در بدن داوطلبان وجود دارد.

الكعبی افزود که تیم علمی امارات متحده عربی بعد از اتمام آزمایش روی داوطلبان، نتایج مرحله فعلی را استخراج می کند.

معاون وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد که این آزمایش موفقیت آمیز باشد و امارات متحده عربی اولین کسی است که موفقیت واکسیناسیون را اعلام خواهد کرد.

شایان ذکر است که آزمایش های نوآورانه واکسن کرونا از طریق همکاری با شرکت چینی سينوفارم برای تولید این واکسن انجام می شود.

دکتر الکعبی در اظهارات رسانه ای گفت که شیخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئیس بخش بهداشت ابوظبی، از جمله داوطلبان است.

دکتر جمال الکعبی خاطرنشان كرد: “شركت “G42” با هماهنگی شركت خدمات بهداشتی ابوظبی و شركت داروسازی چینی سینوفارم سی.ان.بی.جی با نظارت بخش بهداشت ابوظبی در مرحله سوم نخستین تجربه جهانی در واكسن کووید-۱۹ قرار دارد.

You might also like