شرکت بریتانیایی: امارات پس از کووید-۱۹جزو کشورهای کم خطر است

شرکت بریتانیایی “Control Risks“، با توجه به نسخه تازه راه اندازی شده خود “نقشه خطر”، امارات را در رده کشورهای کم خطر، در زمینه های اقتصادی و امنیتی قرار داد.

نقشه ریسک به عنوان طبقه بندی سالانه خطرات اقتصادی و امنیتی در کشورهای مختلف جهان در نظر گرفته می شود و این انتشار با عنوان “نقشه ریسک ۲۰۲۰” منتشر شده است.

به دلیل شیوع ویروس كرونا “كوويد-۱۹”، شرکت بریتانیایی نقشه ریسک را به عنوان نسخه ویژه قبل از تاریخ معمول آن است، راه اندازی شده است.

ریسک اقتصادی امارات را امسال در ۳٫۴ قرار داده است که کمترین آن در رده کم خطر است.

دسته بندی خطر شرکت بریتانیایی “Control Risks” به سه دسته تقسیم می شوند

  • دسته خطر بسیار کم از ۱٫۷ تا ۳٫۳ درجه هستند
  • دسته ریسک پایین تر از ۳٫۴ به ۴٫۹ و دسته ریسک متوسط ​​از ۵ تا ۶٫۶ است
  • دسته پرخطر از ۶٫۷ تا ۸٫۳ درجه و دسته پرخطر نیز از ۸٫۴ تا ۱۰ درجه است.

طبق همین نسخه، امارات متحده عربی نیز در زمینه امنیتی با کمترین ریسک در رتبه امنیتی قرار گرفت.

علیرغم با وجود شدت بحران ناشی از “کووید-۱۹” و دشواری تأثیر آن بر دولت و سراسر جهان، کارشناسان بین المللی از نرخ پایین خطرات اقتصادی و امنیتی در امارات متحده عربی قدردانی کردند.

You might also like