۶۰ ابتکار عمل در ابوظبی برای مبارزه با ویروس کرونا

بخش توسعه جامعه در ابوظبی ۶۰ ابتکار عمل  را آغاز کرد که همگام با تلاش های دولت ابوظبی برای ممانعت کسترش ویروس کرونا است.

تعداد یکسری ابتکاراتی که از ابتدای بحران در ابوظبی آغاز شده است به ۶۰ ابتکار عمل رسیده است که برای آگاهی و تعامل با جامعه پرداخت حمایت کرد. علاوه بر ابتکاراتی که خانواده های مستحق حمایت اجتماعی را هدف قرار می دهد، همچنین خدمات مختلفی را برای اطمینان از تداوم کار در امارت ارائه می دهد.

:بخشی از ابتکارات العمل در ابوظبی

از مهمترین ابتکارات برنامه “با هم خوب هستیم” است که توسط کمیسیون مشارکت های انجمن “با هم” بخش توسعه جامعه ابوظبی اعلام شده است.

این ابتکار کمک مالی به منظور حمایت از کسانی که در شرایط سختی فعلی به گروه های مختلف جامعه قرار دارند، دریافت می کند.

این ابتکار تأمین نیازهای اساسی زندگی، شامل پشتیبانی آموزشی، پشتیبانی بهداشتی و تأمین مواد غذایی نیز می شود.

در میان ۶۰ ابتکار عمل نیز یکی “بزرگان ما ثروت ما هستند” است. این ابتکاری است که با اجرای بخشنامه های عالیجناب شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح، آغاز شده است.

اين ابتكار عمل تا اعضای جامعه را در مورد اهمیت مراقبت از افرادی بزرگان و بالاتر ۵۵ سال که در کار و فداکاری این کشور نقش داشته اند، آموزش دهد.

همچنین لیستی از ابتکارات عمل تعاملی در ابوظبی شامل ابتكار “تناسب اندام در خانه”، ابتكار “جامعه فعال“، ابتکار عمل “در خانه بمانید”، ابتكار “خانواده من در چشمم هستند”، ابتكار “افکار خود را با فرزندان خود”، ابتکار عمل “سلامت شما برای ما مهم است”، ابتکار ” همم برای مشاوره خانواده”، ابتکار “ورزش در خانه شما”، ابتکار “نزدیک شما”، ابتكار “برای شطرنج در خانه بمانید”، و ابتكارات عمل دیگر است.

علاوه بر برنامه آموزش از راه دور، برنامه آموزش تمرین از راه دور و برنامه درمان از راه دور است.

You might also like