پلیس ابوظبی اعتبار پزشکی هوایی را بدست آورده است

پلیس ابوظبی به عنوان اولین کلینیک معتبر در این تخصص در سطح موسسات پلیس در امارات متحده عربی، اعتبار پزشکی هوایی را اخذ کرد.

 

سرلشکر خلیفه محمد الخیلی، مدیر بخش مالی و خدمات، علاقه رهبری پلیس را برای به دست آوردن اعتبارات
محلی و بین المللی در همه زمینه ها تأیید کرد.

 

سرلشکر  الخیلی همچنین اظهار داشت که پلیس ابوظبی نگران جنبه عملی خدمات ارائه شده توسط ادارات پلیس است.
همچنین بهترین شیوه های توسعه یافته را به منظور بهبود کار و صلاحیت های پلیس اعمال می کند.

 

  • همکاری مشترک بین بخش خدمات پزشکی و اداره هواپیمایی پلیس ابوظبی

 

سرتیپ سهیل سعید الخیلی، مدیر بخش عملیات مرکزی در پلیس ابوظبی، توضیح داد: « این دستاورد جدید
آرزوهای ارائه خدمات برجسته ای را که ماهیت کار خلبانان را در نظر می گیرند، برآورده می کند».

 

سرتیپ سهیل اضافه کرد: « همچنین طبق پیشرفته ترین استانداردهای بین المللی از آنها مراقبت های پزشکی نیز برخوردار است».

 

دکتر سرلشکر علی سیف الظهوری، متخصص پزشکی هوانوردی و مدیر واحد پزشکی هوانوردی، نشان داد که اعتبار پزشکی هوایی سنجی پرسنل پزشکی دارندگان گواهینامه های پزشکی هواپیمایی را قادر می سازد تا معاینات پزشکی را برای خدمه پرواز انجام دهند و برای حرفه های مختلف هواپیمایی گواهی پزشکی صادر کنند.

You might also like