موسسه خیریه شارجه دسته دوم کمک های بشردوستانه را به سودان می فرستد

در اجرای بخشنامه های عالیجناب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، موسسه خیریه شارجه مرحله دوم کمک های امدادی خود را به سودان فرستاد.

کمک ها با شعار “از شارجه نیکی به سودان وفاداری” برای تسکین آسیب دیدگان از  سیل رخ داده در کشور
سودان ارسال شده است.

جایی که کمک ها با هماهنگی سفارت امارات متحده عربی در خارطوم و مقامات ذیصلاح در سودان ارسال شده است.

 

◊  کمک های فوری 

 

محمد حمدان الزری، مدیر بخش پروژه ها موسسه خیریه شارجه ، گفت که انجمن مرحله اول برنامه امداد را به پایان رسانده است.

الزری افزود: «مرحله اول شامل توزیع کمک به ۱۰هزار نفر از مردم آسیب دیده در سودان بود».

وی همچنین خاطرنشان کرد: « مرحله دوم این کمپین شامل توزیع ۲۸ تن از مواد غذایی، لباسها، چادرها و داروها است.
توزیع آن از طریق دفتر انجمن در خارطوم انجام می شود. همانطور که دفتر بیانیه های مربوط به تعداد ذینفعان
را آماده می کند».

عالیجناب الزری تاکید کرد که این کارزار تاثیر خوبی در میان برادران سودانی داشت که در هنگام اجرای کمک
های مرحله اول ابراز خرسندی شان کردند.

و از نقش بزرگی را که امارات متحده عربی به جهانیان ارائه می دهد و کمک ها و امداد های خود را به افراد
آسیب دیده در همه کشورها گسترش دهد، تمجید کردند.

You might also like