امارات، آمریكا و اسرائیل بیانیه سه‌جانبه را درباره همکاری در انرژی صادر می كنند

امارات متحده عربی، ایالات متحده آمریكا و جمهوری اسرائیل بیانیه سه‌جانبه را درباره همکاری خود در حال توسعه یک استراتژی مشترک انرژی اعلام كردند.

امارات متحده عربی، ایالات متحده آمریکا و دولت اسرائیل بر اهمیت همکاری مشترک در زمینه انرژی تأکید کردند.

 

اهمیت همکاری بین المللی در بخش انرژی

 

در بیانیه صادر شده توسط سه کشور آمده است که این توافقنامه گامی به سوی خاورمیانه با ثبات تر، یکپارچه و مرفه تر است.

 این بیانیه سه‌جانبه توسط جنابعالی سهیل بن محمد فرج فارس المزروعی، وزیر انرژی و زیرساخت های
امارات، عالیجناب دان بروبیلیت، وزیر انرژی ایالات متحده و یووال استاینیتز، وزیر انرژی اسرائیل صادر شده است.

توافقنامه همکاری جدید ه کشور، در مورد تدوین استراتژی مشترک انرژی که منجر به نوآوری و شکوفایی بیشتر شود.

 

هماهنگی با موسسات مالی و بخش خصوصی برای توسعه انرژی

 

توافقنامه انرژی بر اهمیت همکاری در بخش انرژی و تشویق هماهنگی بیشتر در این زمینه، از جمله زمینه های
انرژی های تجدید پذیر، بهره وری انرژی، نفت، منابع گاز طبیعی، فناوری های مرتبط و فناوری های نمک زدایی، تأکید کرد.

در این بیانیه همچنین آمده است که این توافقنامه به دنبال یافتن راه حل هایی برای چالش های انرژی پیش
روی مردم فلسطین از طریق توسعه منابع انرژی، فناوری ها و زیرساخت ها است.

You might also like