هفتمین جلسه شورای اقتصادی ابوظبی ژاپن از راه دور برگزار می شود

پنجشنبه ۸ اکتبر، از طریق فناوری ارتباط تصویری از راه دور، کار هفتمین جلسه شورای اقتصادی ابوظبی ژاپن که در مورد راه های توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور بحث می کند.

این همکاری شامل تعدادی از بخشها و زمینه های اقتصادی با توجه به عواقب همه گیر کووید-۱۹ است که
اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

 

♦   همکاری فناوری

 

جلسه هفتمین جلسه این شورا به ریاست جنابعالی محمد علی الشرفاء، رئیس بخش توسعه اقتصادی ابوظبی
و عالیجناب کیوشی ایجیما، وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن برگزار شد.

این جلسه همچنین شاهد حضور عاليجناب راشد عبدالکریم البلوشی، معاون بخش اقتصاد ابوظبی و عاليجناب نبوری کودایرا، مدیر اجرایی مرکز همکاری ژاپن در خاورمیانه بود.

کار هفتمین جلسه شورای اقتصادی ابوظبی ژاپن بر بحث های گروه های کاری مشترک در بخش های فناوری
برای بخش کشاورزی، خدمات بهداشتی، پزشکی زیستی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات مالی و
گردشگری متمرکز بود.

 

♦   ابتکار همکاری استراتژیک جامع بین دو کشور

 

عالیجناب کیوشی ایجیما، وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، بر اشتیاق كشورش برای ادامه تقویت روابط
اقتصادی و سرمایه گذاری خود با ابوظبی و به طور کلی امارات، تأیید کرد.

به نوبه خود، عاليجناب نبوری کودایرا، مدیر اجرایی مرکز همکاری ژاپن در خاورمیانه، تأیید کرد که امارات الگویی برای کشورهای پیشرو منطقه است.

You might also like