دپارتمان اقتصادی ابوظبی از سرگیری سینماها خبر داد

دپارتمان اقتصادی ابوظبی دیروز، دوشنبه ۱۷ آگوست، از سرگیری سینما در مراکز تجاری و پذیرایی از مردم در ابوظبی  اعلام کرد.

دپارتمان توضیح داد که بازگشت فعالیت با هماهنگی کمیته بحران اضطراری و مدیریت حوادث در ابوظبی صورت می گیرد.

بخش توسعه ابوظبی اعلام کرد که سرگیری سینما مطابق با شرایط، دستورالعمل ها و اقدامات احتیاطی خواهد بود.

عالیجناب راشد عبدالکریم البلوشی، معاون دپارتمان اقتصادی ابوظبی ، تأیید کرد که این بخشنامه در چارچوب تقویت بخش خدمات و سرگرمی ها و بازگشت تدریجی به فعالیت های مختلف دپارتمان ارائه می شود.

 

  • ظرفیت حمل مردم از ۳۰٪ تجاوز نمی کند.
  • لازم است اقدامات سترون کردن و تمیز کردن مداوم برای همه سالنهای سینما انجام شود.
  • سترون سازی مداوم مکان های فروش مواد غذایی و نوشیدنی است.
  • تعهد به فاصله گذاری بدنی بین مردمان، چه در سینماهای داخل و چه خارج است.
  • پوشیدن ماسک صورت اجباری است.
  • کلیه کارمندان برای کووید-۱۹ آزمایش می شوند.

البلوشی تأکید کرد که سینماهایی ابوظبی که شرایط و دستورالعمل ها را رعایت نمی کنند مجاز به ادامه فعالیت خود نخواهند بود.

وی همچنین اظهار داشت: “تیم های بازرسی و کنترل بخش اقتصادی برای اطمینان از صحت و ایمنی کلیه مراحل، بازدیدهای میدانی را به سینماهایی ابوظبی انجام می دهند”.

You might also like