مدیرکل پلیس ابوظبی واکسن کووید-۱۹ را دریافت می کند

مدیرکل پلیس ابوظبی سرلشکر مکتوم علی الشریفی، برای حمایت از برنامه ملی و استفاده از واکسن در امارات، دوز واکسن كرونا را دریافت کرد.

همچنین، گروهی از مدیران بخش ها در پلیس ابوظبی این واکسن را با هدف مقابله با ویروس کرونا و کاهش پیامدهای آن دریافت کنند.

 

  • ارائه پشتیبانی جامع بهداشتی

 

سرلشکر الشریفی تأکید کرد که امارات با هدایت و حمایت رهبران، توانایی خود را در مقابله با پیامدهای ویروس
کرونا با کارایی بالا و با اتکا به بهترین استانداردهای علمی ثابت کرده است.

 

وی با اشاره به اینکه امارات توسط همکاری با کشورهای جهان در تلاش برای دستیابی به واکسن جدید علیه کووید-۱۹ همکاری می کند.

 

  • مشارکت برای یک هدف والا

 

مدیرکل پلیس ابوظبی اظهار داشت: «کشور ما با جاه طلبی های خود به جلو حرکت خواهد کرد، و با قدرت
پسران خود که برای مقابله با ویروس کرونا از آن حمایت می کنند، مصمم تر و مصمم تر است».

 

وی اضافه کرد که پلیس ابوظبی به اهمیت تلاش های هماهنگ و ادغام نقش بین بخش های مختلف جامعه
برای دستیابی به اهداف اعتقاد دارد.

 

و تایید کرد:‌ « موفقیت مشترک ما در محافظت از جامعه خود در برابر همه خطرات، مسئولیت ملی است، وقتی
به عنوان یک واحد و یک دست برای محافظت از جامعه، امنیت آن، کار کنیم».

You might also like