عبدالله بن زاید و وزیر امور خارجه کویت ریاست کار کمیته مشترک را بر عهده دارند

عالیجناب شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری بین الملل امارات و جناب وزیر امور خارجه کویت شیخ دکتر احمد ناصر المحمد الصباح، ریاست کار چهارمین جلسه کمیته عالی مشترک بین امارات و کویت را که از طریق فناوری ارتباط تصویری از راه دور برگزار شد، بر عهده داشتند.

 

طی سخنرانی خود، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان تأیید کرد که امارات کویت را به عنوان یک شریک استراتژیک
برای ایجاد پایه های صلح و ثبات می داند.

 

  • روابط خصوصی و تاریخی استثنایی

 

بن زاید افزود: «همیشه منتظر تبادل نظر با برادران خود در ایالت کویت در مورد چالش ها، تحولات و مسائل
منطقه ای و بین المللی هستیم».

 

عالیجناب خود اضافه کرد‌« هدف ما این است که مواضع مشترکی را که از دستور کار پیشرفت و شکوفایی
کشورها و مردم منطقه پشتیبانی می کند، متحد کنیم».

 

از  سوی دیگر، عبدالله بن زاید از وزیر امور خارجه کویت شیخ دکتر احمد ناصر المحمد الصباح و اعضای هیئت
کویت که در کارهای کمیته شرکت داشتند، استقبال کرد.

 

  • روابط مبتنی بر وحدت سرنوشت و هدف

 

به نوبه خود، جناب شیخ دکتر احمد ناصر المحمد الصباح تأکید کرد که کویت و امارات متحده عربی با روابط مشترک مبتنی بر وحدت سرنوشت و هدف به هم پیوند خورده اند.

 

وی خاطرنشان کرد‌: «این رابطه ها نشان دهنده عزم رهبران سیاسی دو کشور برای سوق دادن آنها به سطوح بالاتر و بالاتر است».

You might also like