رئیس فدراسیون فوتبال دوز واکسن کووید-۱۹ را دریافت می کند

رئیس فدراسیون فوتبال امارات عالیجناب راشد بن حمید النعیمی، برای مقابله با ویروس و کاهش پیامدهای آن، دوز واکسن کووید-۱۹ را در حمایت از برنامه ملی و استفاده از واکسن در کشور دریافت کرد.

شیخ راشد النعیمی خاطرنشان کرد: « امارات متحده عربی با راهنمایی و پشتیبانی رهبری حکیم خود، در طی
همه گیری کرونا توانایی خود را برای مقابله با عواقب منفی همه گیر با کارایی بالا ثابت کرده است».

 

  • ورزشکاران باید برای دیگران الگو باشند

 

رئیس فدراسیون فوتبال امارات با اشاره به اینکه کشورش با همکاری کشورهای جهان، در حمایت از تلاش
ها برای دستیابی به یک واکسن جدید علیه کووید-۱۹ کمک می کند.

بن حمید همچنین اظهار کرد: « ارائه حمایت بهداشتی از هر کسی که در این سرزمین خوب زندگی می کند از ایمان حاکمان ما به خاطر ایمنی همه و تهیه واکسن برای شهروندان و ساکنان ناشی می شود».

 

  • هدف ما غلبه بر کووید-۱۹

 

شیخ راشد پس از دریافت این دوز، از تمام ورزشکاران امارات متحده عربی و سایر کشورها خواست که فوراً
دوز واکسن کرونا “کووید-۱۹” را دریافت کنند.

وی اظهار داشت که هدف از دریافت واکسن حفظ ایمنی همه ورزشکاران، همکارانشان، خانواده ها و اعضای
جامعه
است، با تأکید بر اینکه ورزشکاران باید الگوی دیگران باشند.

You might also like