امارات در طی آگوست ۱۲۳۰۰۰ حمله سایبری را شکست

تیم اضطراری رایانه در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات توانستند به ۱۲۳۱۰۲ حمله سایبری در ماه آگوست ۲۰۲۰، شکست.

این امر در طی بیانیه ای صادر شد که طبق آخرین گزارش های نظارتی امروز توسط مقامات است.

بنابراین گزارش، تعداد کل حملاتی که تیم موفق شد در طی هشت ماه نخست امسال مقابله کند، به ۵۵۵٫۳۲۱ حمله افزایش یافت.

 

این نشان دهنده مهارت عالی تیم است که اولین مانع در برابر هرگونه حمله به وب سایت های کشور بود.

گزارش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نظارت نشان داد که ۷۴٪ از حملات سایبری در امارات متحده عربی در
ماه آگوست، بدافزار بوده است.

این گزارش همچنین حاکی است که حمله سایبری شامل ۱۱٪ آسیب پذیری های امنیتی و ۱۶٪ فیشینگ بود.

 

تعداد حوادث سایبری که تیم اضطراری کامپیوتر موفق به شکست آنها در ماه آگوست، به ۲۱۰ مورد رسید.

از این تعداد، ۱۳۶ مورد به شدت طبقه بندی شد، ۶۹ مورد با اثر متوسط ​​و ۵ مورد با اثر کم وجود دارد.

همچنین تعداد حوادث آسیب پذیری امنیتی به ۳۰ مورد و ۲۷ حادثه مربوط به فعالیت غیرمجاز رسید.

شایان ذکر است که علاوه بر برگزاری ۸۰ دوره آموزشی است، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکنون ۲۲۰ کارگاه
آگاهی بخشی را ترتیب داده است.

You might also like