مرکز صحه شامل فناوری تست با DPI در مراکز اسکن خودرو است

مرکز صحه با همکاری بخش وزارت بهداشت در ابوظبی، شروع به گسترش دامنه آزمایش کرونا با استفاده از فناوری DPI برای کسانی که مایل به ورود به ابوظبی در چندین مرکز اسکن در خودرو هستند، آغاز کرده است.

این در دستورالعمل کمیته اضطراری، بحران و مدیریت حوادث در امارت ابوظبی است.

این سرویس جدید در هفت مرکز بازرسی در امارت ابوظبی موجود است.

کسانی که مایل به ورود به ابوظبی هستند می توانند از طریق اپلیکیشن مرکز صحه برای معاینه با فناوری لیزر در هر یک از این مراکز رزرو کنند.

  •  مرکز صحه مکان های معاینه خودرو را اعلام می کند

دکتر نوره خمیس الغيثی، مدیر اجرایی عملیات در خدمات درمانی خارجی در صحه، گفت: “فناوری DPI در تعدادی از مراکز اسکن خودرو در امارات متحده عربی ارائه شده است”.

دکتر نوره همچنین اعلام کرده است که این سرویس در مرحله اول در مراکز آزمایش خودرو در شهرک ورزشی زاید، مرکز ساحل در ابوظبی و الهیلی در العین و در آزمایش ملی در بندر راشد و الخوانیج در دبی، راس الخیمه و فجیره ارائه می شود.

مدیر اجرایی در خدمات درمانی خارجی صحه توضیح داد: “معاینه با استفاده از فناوری DPI که به پرتوهای لیزر بستگی دارد، به زودی در مراکز اضافی ارائه خواهد شد”.

You might also like