راه‌اندازی پلتفرم “مهارتهای من” آموزش الکترونیکی برای مهار همه گیر کووید-۱۹

مرکز آموزش و توسعه وزارت بهداشت و پیشگیری از راه‌اندازی پلتفرم “مهارتهای من” برای آموزش الکترونیکی و مدیریت دانش مرتبط با کووید-۱۹ خبر داد.

مرکز خاطرنشان کرد که تاکنون بیش از ۲۰۰۰۰۰ نفر از این بستری استفاده کرده اند که با همکاری همکاران کتابخانه الکترونیکی مرکز راه اندازی شد.

و تاکنون پلتفرم “مهارتهای من” بیش از ۷۰۰۰ متخصص بهداشت را در آن ثبت کرده است.

این بستر آخرین دستورالعملهای پزشکی را برای تشخیص و درمان ویروس كرونا و راه هایی برای محافظت از پرسنل بهداشت ارائه می دهد.

  •  این پلتفرم دارای بیش از ۴۰ برنامه آموزش پزشکی الکترونیکی

“مهارتهای من” همچنین برنامه های پزشکی آموزشی داخلی و بین المللی را برای کارکنان بهداشتی مرتبط با مهارت های لازم برای مهار همه گیر و مقابله با خود به نمایش می گذارد.

بستری نیز دارای ۴۰ دوره آموزش الکترونیکی علاوه بر حدود ۱۰ دوره آموزش دیگر با همکاری سازمان بهداشت جهانی و مراکز تحقیقاتی و انتشاراتی مانند مجله پزشکی بریتانیا ارائه شده است.

تعداد کسانی که از آن برنامه های آموزشی بهره مند می شوند، از ۴۰۰۰ نفر فراتر رفت.

همچنین استفاده از بستر “مهارتهای من” در خارج از وزارت برای حمایت از برنامه های آموزش داوطلب گسترش یافته است.

داوطلبان از دسته های گوناگونی مانند فارغ التحصیلان شدگان، دانشجویان و سرپرستان و همچنین آموزش پزشکان تشکیل شده است.

You might also like