شورای توازن و ایرباس برای ایجاد مرکز ماهواره ای در العین همکاری می کند

شورای توازن اقتصادی امارات از همکاری خود با شرکت ایرباس و مرکز ملی علوم و فناوری فضایی در دانشگاه امارات متحده عربی برای ایجاد مرکزی برای جمع آوری و آزمایش ماهواره ها در العین خبر داد.

عملیات آن در اوایل ۲۰۲۱ با تولید، جمع آوری، ادغام و آزمایش اجزای ماهواره ای کوچک و متوسط ​​آغاز می شود.

دومین پروژه فضایی شورای توازن

این مرکز با همکاری ایرباس و شورای توازن به عنوان بخشی از تلاش های مرکز ملی علوم و فناوری فضایی در شهر العین ایجاد می شود.

به نوبه خود، شرکت ایرباس اعلام کرد که در کلیه مراحل این طراحی، پردازش و بهره برداری از این پروژه پشتیبانی خواهد کرد.

آقای مطر علی الرمیثی، مدیر ارشد توسعه اقتصادی در شورای اقتصادی توازن، توضیح داد كه این مركز نمایانگر دومین پروژه ما پس از “یاه سات” است.

پروژه جدید فرصت های شغلی را فراهم می کند

الرمیثی اضافه کرد که شورا هم اکنون در حال تهیه یک سری پروژه ها با هدف پیشبرد بخش فضایی امارات است.

شایان ذکر است که بخش فضایی امارات متحده عربی در حال حاضر ۳۰۰۰ شغل در ۵۰ موسسه تخصصی و پنج مرکز تحقیق و توسعه فراهم می کند.

پیش بینی می شود كه پروژه جدید ۳۲ شغل جدید ایجاد کند که ۲۲ مورد از آن برای شهروندان امارات است.

You might also like