فرودگاه های ابوظبی ابتکار “سفیران بهداشت و ایمنی” را آغاز می کنند

مقامات مسوول فرودگاه های ابوظبی با همکاری شرکت هواپیمایی اتحاد از آغاز ابتکار العمل “سفیران بهداشت و ایمنی” در فرودگاه بین المللی ابوظبی خبر دادند.
این گروه به عنوان بخشی از تعهد خود برای تأمین امنیت و رفاه مسافران در هنگام سفر از طریق فرودگاه، به گروهی از متخصصان و مربیان در این زمینه ارائه می دهد.

این سفیران با پاسخ دادن به سؤالات مسافران در مورد راه های حفظ سلامتی و ایمنی در هنگام مسافرت، از آنها پشتیبانی و یاری خواهند کرد و به خود در مورد چگونگی ایمن بودن توصیه می کنند، علاوه بر این با توجه به نیازشان به مسافران اضافه پشتیبانی می کند.

جنابعالی محمد حسین احمد، مدیرکل فرودگاه بین المللی ابوظبی، اظهار داشت: “اجرای طرح “سفیران بهداشت و ایمنی” بیانگر تعهد ما در فرودگاه های ابوظبی برای ارائه خدمات استثنایی و اولویت دادن به بهداشت و ایمنی مسافران ما است. سفیران این ابتکار از طریق فرودگاه بین المللی ابوظبی راحتی و رفاه مسافران را تأمین خواهند کرد”.

مدیرکل فرودگاه بین المللی ابوظبی افزود: “ما بر این باوریم که مسافران یک تجربه راحت و روان را در سراسر فرودگاه تجربه می کنند. زیرا ما سیستمهای جامع اقدامات احتیاطی و رویه ها را دنبال کرده ایم.

این سیستمهای در فرودگاه بین المللی ابوظبی اعمال شد. اقدامات شامل نصب سیستم های کنترل آسانسور بدون تماس و راه اندازی روبات های سترون سازی مستقل است”.

You might also like