الحبتور گروه ۱۸ آمبولانس را به آمبولانس دبی اهدا می کند

الحبتور گروه ۱۸ آمبولانس را به موسسه آمبولانس دبی اهدا کرد به عنوان اولین بسته ای از ۵۰ وسیله نقلیه اهدا شده توسط این گروه با هدف پشتیبانی از خط اول دفاع در ماموریت مراقبت از بیمار است.

 

تحویل آمبولانس ها شاهد حضور عالیجناب خلف احمد الحبتور، رئیس بنیانگذار الحبتور گروه و جناب حمید محمد عبید القطامی، رئیس موسسه خدمات آمبولانس دبی است.

 

همچنین جناب سپهبد عبدالله خلیفه المری، فرمانده کل پلیس دبی، عالیجناب خلیفه حسن الدرای، مدیر
اجرایی موسسه خدمات آمبولانس دبی در “شهر الحبتور”، و حضور تعدادی از مقامات، در میان حاضران در
مراسم تحویل آمبولانس ها بودند.

 

آمبولانس ها به صورت دسته ای تحویل داده می شوند
دسته اول: تحویل داده شده و شامل ۱۸ آمبولانس با ارزش ۷٫۵۲۰٫۵۰۰ میلیون درهم است.
دسته دوم: شامل ۱۴ آمبولانس به ارزش ۷٫۳۲۴٫۰۰۰ میلیون درهم است و در ۲۰۲۱ تحویل داده می شود.
دسته سوم: شامل ۱۸ آمبولانس با ارزش ۷٫۵۸۶٫۵۰۰ میلیون درهم است و در ۲۰۲۲ تحویل می شود.

 

بنابراین، ارزش کل وسایل نقلیه ای که این گروه برای خدمات آمبولانس در اختیار آمبولانس دبی قرار
خواهد داد، به حدود ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون درهم خواهد رسید.

این آمبولانس ها شامل واحدهای تخصصی، از جمله واحد حمل برای افراد با عزم، واحد مراقبت برای قلب،
واحد کنترل عفونت، واحد واکنش اضطراری، یک پزشک اورژانس، یک پاسخ دهنده پیشرفته و یک پاسخ دهنده زن، هستند.

You might also like