آمبولانس دبی اولین آمبولانس مجهز در دفاع مدنی دبی را دریافت می کند

عالیجناب خلیفه بن درای، مدیر اجرایی شرکت خدمات آمبولانس دبی، آمبولانس جدید به نام “اولین پاسخ دهنده” را در دفتر مرکزی اداره کل دفاع مدنی دبی دریافت کرد.

آمبولانس جدید با حضور سرهنگ سلیمان عبدالکریم البلوشی، مدیر ادارۀ امور فنی دپارتمان عمومی دفاع دبی، دریافت شد.

این وسیله نقلیه اولین آمبولانس است که در بخش فنی دفاع مدنی دبی مجهز شده و به جدیدترین تجهیزات و فناوری های پیشرفته در زمینه پزشکی بین المللی مجهز خواهد شد.

این آمبولانس به ناوگان وسایل نقلیه و مکانیسم های شرکت دبی برای خدمات آمبولانس خواهد پیوست.

ما در حال ایجاد آمبولانس جدیدی هستیم که شامل  یک اتاق عمل برای جراحی و یک بیمارستان صحرایی سیار است” مدیر ادارۀ امور فنی دپارتمان دفاع مدنی دبی اعلام می کند.

این مرحله در چارچوب همکاری های و هماهنگی مشترک و برنامه های استراتژیک ادارات دولتی دبی برای ارتقاء و توسعه انجام می شود.

سرهنگ سلیمان عبدالکریم البلوشی، مدیر گروه امور فنی، گفت: “این مرحله بیانگر ارزش توسعه فنی در بخش فنی دفاعی مدنی در دبی است”.

وی افزود که این نشان دهنده مقیاس تلاش های زیادی است که اداره برای دستیابی به چشم انداز توسعه فنی به منظور مقابله با این چالش و به دنبال راه حلهای نوآورانه انجام می دهند.

سرهنگ البلوشی اضافه کرد: “ما در مسیر پیشرفت استراتژیک به سمت دستاوردهای بیشتر، حرکت خواهیم کرد”.

You might also like