عبدالله بن زاید معاون وزیر امور خارجه عربستان را استقبال می کند

دیروز، یکشنبه ۲۹ نوامبر، والاحضرت شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری بین الملل امارات، عالیجناب مهندس ولید بن عبدالکریم الخریجی، معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی را استقبال کرد.

 

این نشست در دفتر عمومی وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی در ابوظبی، پایتخت امارات، برگزار شد.
در طی آن، روابط برادرانه و تاریخی بین امارات متحده عربی و پادشاهی عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

بن زاید و الخریجی همچنین در مورد راه های افزایش همکاری های استراتژیک بین دو کشور در همه
زمینه ها بحث کردند.
شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان از دیدار جناب ولید بن عبدالکریم الخریجی، معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی، استقبال کرد.

 

وزیر خارجه امارات بر روابط مستحکم تاریخی و برادرانه میان دو کشور برادر و رهبری آنها و اشتیاق
مداوم برای تقویت آنها و توسعه همکاری مشترک در زمینه ها تأکید کرد.
بن زاید خاطرنشان کرد که همکاری
بین دو کشور همیشه در جهت تأمین منافع مشترک آنها و سود و منفعت مردم آنها است.

 

عالیجناب خلیفه شاهین المرر، معاون وزیر خارجه و همکاری بین الملل در امور سیاسی و ترکی بن
عبدالله الدخیل
، سفیر پادشاهی عربستان سعودی در امارات، در میان حاضران این نشست بودند.ش

You might also like