تفاهم بین «مرکز زبان عربی ابوظبی» و «الف برای آموزش»

مرکز زبان عربی ابوظبی وابسته به وزارت فرهنگ و جهانگردی – ابوظبی از امضای تفاهم نامه همکاری با
موسسه “الف برای آموزش” برای آغاز همکاری استراتژیک بین دو طرف با هدف حمایت از آموزش زبان عربی خبر داد.

 

این مشارکت از طریق توسعه منابع فنی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و پیشنهاد طرح ها و پروژه های
مختلف برای ارتقا وضعیت زبان عربی در سراسر جهان صورت خواهد گرفت.

 

این تفاهم نامه در دفتر مرکزی الف در منطقه رسانه ای ابوظبی با حضور عالیجناب دکتر علی بن تمیم، رئیس
مرکز مرکز زبان عربی ابوظبیزبان 
عربی ابوظبی و آقای جفری آلفونسو، مدیرعامل الف برای آموزش امضا شد.

 

همچنین عالیجناب عبدالله ماجد آل علی، مدیر اجرایی خانه کتاب و عایشه الیماحی و مشاور هیئت
مدیره دفتر الف در میان حاضران بودند.

 

جنبه های همکاری مورد توافق در این تفاهم نامه شامل وحدت تلاش ها و استراتژی های مرکز زبان عربی ابوظبی و شرکت الف با هدف توسعه منابع فنی مدرن برای آموزش زبان عربی به افراد غیر بومی است.

 

همچنین شامل استفاده از آخرین منابع آموزشی دیجیتال و برنامه های هوشمند و فعال سازی تکنیک های هوش
مصنوعی در زمینه آموزش است.

 

دکتر علی بن تمیم گفت:‌ « برای ایجاد یک جهش کوانتومی در روش ها، منابع و فناوری های آموزش زبان عربی،
با شرکت الف همکاری نزدیک خواهیم کرد.. و این توافق نامه، جدی بودن ما در این روش را تأیید می کند».

You might also like