دانشگاه ابوظبی لیست سفیران بهداشت و ایمنی را برای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ اعلام می کند

دانشکده علوم بهداشتی در دانشگاه ابوظبی طی مراسم افتخار آفرینی در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، سفیران “سلامت و ایمنی” خود را برای سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ اعلام کرد.

 

دانشکده علوم بهداشتی این برنامه را با هدف ایجاد انگیزه و جلب دانشجویان و دانش آموختگان برای توسعه برنامه ها و فعالیت های آگاهی از سلامت برای همه دانشجویان و ارگان های دانشگاه و کل جامعه راه اندازی کرده بود.

 

سفیران بهداشت و ایمنی دانشگاه ابوظبی فرهنگ پیشگیری و ایمنی را در بین اعضای جامعه ایجاد می
کنند و به افزایش آگاهی دانشجویان در زمینه مراقبت های بهداشتی کمک می کنند.

 

این کار از طریق سازماندهی رویدادها و کارزارهای آموزشی سلامت، جمع آوری کمک های مالی و سایر
فعالیتهای مرتبط انجام خواهد شد.

 

در این مراسم دکتر عایشه الظاهری، رئیس گروه آموزش بهداشت در مرکز بهداشت عمومی ابوظبی و
پروفسور توماس هاکستتلر، معاون رئیس دانشگاه در امور دانشگاهی دانشگاه ابوظبی، حضور داشتند.

 

پروفسور وسیم العلماوی، رئیس دانشکده علوم بهداشتی دانشگاه ابوظبی، و دکتر نسرین علوان، و
هماهنگ کننده برنامه سفیران بهداشت و ایمنی، نیز در آن شرکت کردند.

 

اعضای کمیته برنامه، منال بن خضره، مها خان، و نورالدین الشمایله و تعدادی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه در میان حاضران این مراسم بودند.

You might also like